CZECH    ENGLISCH

Babí léto 2016 – 12. ročník mezinárodního folklorního festivalu

Mezinárodní folklorní festival Babí léto se svými dosavadními jedenácti ročníky stal nedílnou součástí kulturního života ve Valašském Meziříčí. První ročník festivalu se odehrál již v roce 1993 a postupně se stalo tradicí, že se folklorní soubory na festivalu setkávají vždy v září sudých let.

Babí léto 2016

Za uplynulých jedenáct ročníků festivalu se na různých pódiích ve Valašském Meziříčí, Kelči a Hustopečích nad Bečvou vystřídalo na sedmdesát folklorních seskupení ze 14 zemí, přičemž některé soubory na Babí léto zavítaly i vícekrát.

Jádro programů letošního ročníku by naopak z podstatné části měly zajistit soubory, které se ještě na Babím létě nepředstavily, ale které jsou zárukou, že k nám přivezou to nejlepší z oblasti svého působení.

Pozvány jsou soubory z Čech, Moravy, Slovenska, Srbska, Polska a Itálie.

Babí léto 2016

Hlavním festivalovým dnem bude sobota 17. září 2016. Program začne na náměstí shromážděním všech účastníků, bude následovat průvod městem do amfiteátru v parku u zámku Kinských.
A na pódiu tohoto kouzelného místa pak poběží celodenní program, který vyvrcholí večerním galaprogramem.
V rámci celého programu se představí celé soubory, jejich muziky, do programu postupně zapojí, podle své chuti a odvahy, i přihlížející diváci.

Celý hlavní program bude koncipován v duchu podtitulu programu - „Rodina a folklór – folklór a rodina“.
Představí se v něm nejen folklorní kolektivy – účastníci celého festivalu, ale i řada sólistů a komorních seskupení.

Jako každoročně bude pro širokou veřejnost připraven doprovodný program – výstava fotografií z uplynulých ročníků, zábavy při lidových muzikách, jarmark lidových výrobků a tradiční gastronomie.

Všechny programy, a celé dění festivalu, jsou připravovány k oslavě Dnů města Valašské Meziříčí, které probíhají ve městě každoročně.
V posledním období se stalo tradicí, že jejich náplní v sudých letech je především folklór a navazující umělecké a řemeslné kategorie.

Těšíme se, že diváků a posluchačů, kteří si váží odkazu našich předků, přibývá.
Věříme, že oceňují také to, že máme na Valašsku i návštěvníkům ze vzdálených krajů co nabídnout a doufáme, že letošnímu festivalu bude přát počasí tak, aby účastníci festivalu prožili ve Valašském Meziříčí krásné dny babího léta a diváci si odnesli co nejvíce pěkných zážitků.

AKTUALITY

Babí léto 2016 - co připravujeme
Dvanáctý ročník Mezinárodního folklorního festivalu Babí léto 2016 proběhne letos ve Valašském Meziříčí, Hustopečích nad Bečvou a Kelči ve dnech 14. až 18. září.

Prvním programem festivalu v letošním roce bude posezení s mezř ... vice
14.08.2016 | autor: BR
Babí léto 2016 - probíhá příprava dalšího ročníku
Mezinárodní folklorní festival Babí léto se opět dostává do fáze přípravy dalšího - 12. ročníku, který je připravován na termín 14. - 18. září 2016.
Vzhledem ke skutečnosti, že se v uplynulých ro ... vice
22.04.2016 | autor: BR
Babí léto 2014 je už historií ...
Na jedenáctý ročník festivalu, který se koná vždy v sudých letech ve Valašském Meziříčí a okolí, můžeme dnes už jen vzpomínat, můžeme hodnotit, případně prohlížet fotografie či videozáznamy.
Ale kromě vzpomínek nám zůstává v paměti po ... vice
19.09.2014 | autor: BR
Babí léto 2014 - programy
... vice
17.08.2014 | autor: BR
Babí léto 2014 – na koho se letos můžeme těšit
Mezinárodní folklorní festival Babí léto se v tomto roce uskuteční ve Valašském Meziříčí ve dnech 10. – 14. září v rámci oslav Dnů města.

Příprava 11.ročníku festivalu započal bezprostředně po ukončení ročníku minulého, neboť j ... vice
14.07.2014 | autor: br
2008©babileto.com | web-klanica.cz