CZECH    ENGLISCH

Aktuality

Babí léto 2014 na dohled

Opět se přiblížilo období, kdy se město Valašské Meziříčí stane na pár dní městem zasvěceným folklóru, nejen tomu „našemu“ – valašskému, ale i folklóru jiných oblastí a zemí.
Ve dnech 10. – 14. září 2014 se ve Valašském Meziříčí uskuteční 11. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Babí léto.

Na folklorní uskupení z Evropy, a tentokrát zcela jistě i ze zámoří, se budou moci podívat diváci nejen ve městě, ale i v jeho blízkém okolí od čtvrtka do neděle v řadě vystoupení, koncertů, ale i průvodu městem a krátkých upoutávek.
Přípravy na 11. ročník festivalu začaly ihned po skončení předešlého ročníku festivalu v září 2012. Postupně přijímají organizátoři festivalu nabídky různých skupin, kroužků a souborů k účasti na příštím ročníku festivalu – ke dnešnímu dni je jich registrováno na čtyři desítky. Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jedná o velmi kvalitní soubory se zkušenostmi z festivalů i v zahraničí, je role pořadatelů při výběru velmi těžká a budoucí účastníci budou muset splnit některá kritéria, mezi něž patří např. doprovod „živou“ hudbou.

Pro širokou veřejnost bude připravován i doprovodný program, jehož témata v drtivé většině případů pramení právě z lidové tvorby různých oblastí. Doprovodný program je sestaven z vystoupení profesionálních těles různorodého složená a zaměření – velkými soubory počínaje a sólisty či komorními uskupeními konče.
Své „místo na slunci“ festivalového dění si, i díky předcházejícím ročníkům festivalu, našel řemeslný jarmark, na němž se snažíme představit výrobce užitkového i designového sortimentu úzce spjatého s tradiční rukodělnou výrobou.

Festival je již poněkolikáté připravován v rámci oslav Dnů města Valašské Meziříčí, které probíhají ve městě každoročně. V posledním období se stalo tradicí, že jejich náplní v sudých letech je především folklór a navazující umělecké a řemeslné kategorie.

Jsme rádi, že diváků a posluchačů, kteří si váží odkazu našich předků, přibývá. A přibývá těch, kteří si váží také toho, že máme na Valašsku i návštěvníkům ze vzdálených krajů co nabídnout.
Těšíme se na setkání se všemi věrnými, ale i novými, návštěvníky na Babím létě 2014.

http://
24.01.2014 Autor: Ctirad Bryol


AKTUALITY

Babí léto 2018 odstartovalo
Třináctý ročník mezinárodního folklorního festivalu Babí léto byl ve středu 12. září zahájen setkáním mezříčských muzikantů v příjemném prostředí Schlattauerovy kavárny.
Program zahájila dětská cimbálová muzika CimBart s primášem Ště ... vice
23.09.2018 | autor:
Program - Babí léto 2018
... vice
17.08.2018 | autor:
Babí léto 2018
Třináctý ročník festivalu Babí léto se uskuteční ve dnech 13. až 16. září 2018 – opět ve Valašském Meziříčí, Hustopečích nad Bečvou a Kelči.
Hlavním festivalovým dnem bude sobota 15. září, kdy se v amfiteátru u zámku Kinských představí ... vice
17.01.2018 | autor: BR
Babí léto 2016 den poté …
Je pondělí 19. září 2016 dopoledne. Pohlížím z okna na kapky vody stékající z listů ořešáku, dešťové vody, jejíž množství od rána doplňuje drobné mžení. Hledím do hustých šedivých mraků směrem k Radhošti – zdali se aspoň na chvíli podaří z ... vice
20.09.2016 | autor: C. Bryol
Babí léto odstartovaly valašské cimbálovky
12. ročník mezinárodního folklorního festivalu Babí léto zahájily neformálním setkáním v kouzelném prostředí Schlattauerovy kavárny mezříčské cimbálové muziky.
V prostoru vonícím nejen kávou a dřevěnými prvky interiéru zazněly první ... vice
15.09.2016 | autor:
2008©babileto.com | web-klanica.cz