CZECH    ENGLISCH

Účastníci festivalu

2018201620142012201020082006

2018

Folklorní soubor Haná - Velká Bystřice

Soubor Haná nevznikl ve Velké Bystřici náhodou.
V obci učila po mnoho let paní Anna Schwarzová, která propagovala lidové tance a písničky a nacvičovala s dětmi pořady na Dožínky. V roce 1975 napsala pro bystřické ochotníky Hanáckou svatbu, která byla uvedena na oslavách 700 let od založení obce. Mladí lidé, kteří tančili na oslavách, měli chu do další práce a tak s nimi nacvičovala dál ty tance, které znala. Později přesvědčila ke spolupráci choreografa a propagátora lidových písní a tanců, neúnavného a nezištného člověka MVDr.Aloise Běhala, který v podstatě oživil hanácký folklór v okresech Přerov a Olomouc. Vždy součastně nacvičoval v pěti souborech! Když se konala okresní přehlídka nebo soutěž, bylo nutné určit tance pro jednotlivé soubory, aby nebyly uvedeny dva naprosto stejné tance. Pod jeho vedením soubor postupoval na pomyslném žebříčku od nácviku těch nejjednodušších tanečků, až k choreograficky velmi zdařilým tancům jako např. Tetka, Kadlcká, Ševcovská nebo Menuety. V pozdějších letech se začalo projevovat stáří, objevovat nemoci, pan "doktor" dojížděl na zkoušky jen občas, nácvik jeho tanců vedl Aleš Polzer. V té době vzniklo první pásmo řemeslnické tance složené z tanců MVdr. Běhala, které byly spojeny písněmi. Po nich přišly další - U muziky, Ostatke. Začali jsme se učit. Někteří z nás chodili do školy choreografie a Aleš nacvičil tance Stodolenku a Dráteníčka.
I když soubor vystupoval na veřejnosti a pravidelně nacvičoval nové tance, přece jen existoval "načerno", tj. neměl svého zřizovatele. Díky podpoře předsedy OB pana Nakládala jsme nacvičovali na jejich sále, ale dveře do bystřických podniků zůstávali zavřené. Po dvou letech neúspěšného hledání se stal naším zřizovatelem Zemědělské družstvo a tak díky tehdejšímu předsedovi ing. Zichovi, máme konečně střechu nad hlavou.
V této době se sešel v souboru kolektiv mladých a zapálených lidí, kteří měli chu pracovat, taneční výraz byl na velmi dobré úrovni, a ve svém amatérském projevu došel na hranici svých možností, avšak stále chyběl profesionální choreograf. Paní Lisická slíbila pomoc a napsala pro nás scénář k Pochovávání basy, Dožaté, Maškarám a získala ke spolupráci PhDr. Jaromíra Borovičku, který nás naučil základům zpěvu, PhDr. Zdeňka Grasseho, který nám aranžoval některá pásma a choreografa olomouckého divadla - pana Jiřího čadu. Pan Čada je absolvent Státní konzervatře Brno, kde vystudoval lidový tanec, člen Úlehlova slováckého souboru. Po studijích působil několik roků v uměleckém souboru v Bratislavě a později se vrátil zpět na rodnou Hanou. Zde působil po mnoho let jako sólista baletu, herec a choreograf Hudebního divadla v Olomouci. Svou lásku k lidovému tanci vyjadřuje také svými nádhernými obrazy, na kterých je zobrazena spousta tanečníků a tanečnic z různých regionů. Pan Čada má vzácný dar zachytit ten zlomek vteřiny, kdy se tanečník nebo tanečnice vypne k vrcholnému výkonu. Z jeho obrazů, stejně jako z jeho tanečních pásem na nás dýchne jeho veselá a skromná povaha, jeho snaha pobavit diváka a alespoň na chvíli ho odtrhnout od jeho starostí všedního dne. Od okamžiku, kdy do souboru přišla paní Lisická a pan Čada byly vytvořeny všechny předpoklady pro jeho rychlý start vzhůru mezi ty nejlepší soubory našeho regionu. V této době se také stabilizoval taneční kolektiv, jehož jádro se v souboru udrželo až do dnešní doby. Broňa Millá převzala po paní Schwarzové starost o naše kroje, vzorně zapisovala všechny souborové události do první kroniky a v roce 1983 založila dětský soubor Slaměnky. Paní Lisická se postarala o zúročení naší společné práce. Jako úspěšná spisovatelka historických románů má zkušenosti s vyhledáváním starých pramenů v archívech a tak se jí podařilo zaměřit činnost souboru na region Lipenského Záhoří. Její zásluhou se nám podařilo nacvičit s paní Jelínkovou ze Strážnice a Oldřiškou čočkovou z Veselíčka pásmo nádherných špicpolek, které byly s velkým úspěchem předvedeny ve Strážnici v roce 1986. Byla to pro nás první Strážnice, a proto byla pro všechny ohromným zážitkem.
Naším zřizovatelem bylo tehdejší JZD a jeho předseda ing. Robert Zedník nám tehdy řekl: " Vím, že jste dobrý soubor, ale pokud chcete abychom vás podporovali, musíte být ti nejlepší!". A jak se zvyšovala úroveň souboru, tak se zlepšovala i podpora ze strany družstva. Podařilo se nám vybavit soubor kroji a konečně došlo také i na muzikanty!
V roce 1986 se také představil na velkobystřických dožínkách i nový dětský soubor Krušpánek, s půvabným pásmem "Hrajeme si". Pod společným vedením Lenky Langerové a Evy Kadalové pracuje tento soubor dodnes.
Vznikají velmi úspěšná pásma a taneční bloky: U muziky na Záhoří a v roce 1987 Regruti. S pásmem Regruti se soubor probojoval přes okresní a krajské kolo soutěže folklorních souborů až do oblastního kola v Bystřici pod Perštejnem. Současně se vznikem nových pásem jsou v repertoáru udržovány některé tance, které choreograficky zpracoval pan Běhal a o kterých jsme si řekli, že to jsou ty "nejlepší" a které pořád rádi tancujeme - Tetky,Štéc, Šotyška, a některé jsou použity v pásmech - Kalamajka,řeznická, Maďara.
Úroveň souboru se neustále zvyšuje a soubor "vyzrává" ve svém uměleckém projevu. Jednotliví tanečníci se vyhraňují a choreograf jim píše role tzv. na míru... Výsledek tohoto společného snažení je nejlépe vidět v pásmu Zabijačka. I když byla k dnešnímu dni (14.4.1996) reprízována již 45 krát, přesto je stále žádaná. Její nacvičení nás stálo mnoho úsilí a času. Snad nejlépe to charakterizoval pan Čada slovy: "Drámo (drama) se dělá sámo, ale udělat srandu je strašná dřina.
V dalších letech sledovala paní Lisická dění v souboru jen z povzdálí. Věnovala se intenzivně práci na svém novém románu, založila novou bystřickou tradici přehlídek s názvem Lidový rok, iniciovala školení záhorských tanců pro soubory hanáckého regionu, prováděla terénní sběr folklorního materiálu na Záhoří a organizovala každoroční celostátní konferenci o Hané. V roce 1991 definitivně skončilo její působení v dospělém souboru, nadále však spolupracuje se souborem Slaměnky.
Tak, jako většina souborů v našem státě, i náš soubor musel odejít z měkké náruče zřizovatele a postavit se na vlastní nohy. Od roku 1989 byly veškeré náklady na činnost souboru hrazeny z tržeb za vystoupení. Soubor je nyní právnickou osobou, což znamená vést si účetnictví, připravovat daňové přiznání a jiné nepříjemné činnosti, které s tancem a písničkami mají pramálo společného. Ovšem díky obětavosti paní Zdeny Malinkové, která tyto činnosti bravurně zvládá, překonal soubor i toto úskalí naší nové "tržní" společnosti.
Soubor se zařadil mezi nejznámější v naší vlasti a tak je pravidelně zván na mnoho festivalů. V roce 1992 to byla opět Strážnice, kde jsme účinkovali v pořadu "Všichni tam musíme" parodující rozdělení naší republiky. V tomto pořadu účinkovaly jen čtyři soubory, které se poprvé sešly na generálce a pod vedením režisérů PhDr. Pavla Popelky a PhDr. Martina Luthera vytvořily pořad, který získal cenu festivalu. Byl to první netradiční folklorní pořad ve Strážnici, který byl diváky přijat velmi spontánně a nadšeně. Vystupovali jsme také ve skanzenu v Rožnově, na festivalu v Dolní Lomné, na Valné hromadě našeho Folklorního sdružení české republiky, festivalu ve švýcarském Neuchatelu a to s velkým úspěchem, ve starobylém Binissalemu na Mallorce na vinobraní. Na tuto slavnost se sjeli obyvatelé celého ostrova a vytvořili velice vnímavé publikum, bezprostředně reagující na naše písně a tance.

http://www.souborhana.com/
7.09.2014 Autor:

<<< Účastníci festivalu


AKTUALITY

Babí léto 2018 odstartovalo
Třináctý ročník mezinárodního folklorního festivalu Babí léto byl ve středu 12. září zahájen setkáním mezříčských muzikantů v příjemném prostředí Schlattauerovy kavárny.
Program zahájila dětská cimbálová muzika CimBart s primášem Ště ... vice
23.09.2018 | autor:
Program - Babí léto 2018
... vice
17.08.2018 | autor:
Babí léto 2018
Třináctý ročník festivalu Babí léto se uskuteční ve dnech 13. až 16. září 2018 – opět ve Valašském Meziříčí, Hustopečích nad Bečvou a Kelči.
Hlavním festivalovým dnem bude sobota 15. září, kdy se v amfiteátru u zámku Kinských představí ... vice
17.01.2018 | autor: BR
Babí léto 2016 den poté …
Je pondělí 19. září 2016 dopoledne. Pohlížím z okna na kapky vody stékající z listů ořešáku, dešťové vody, jejíž množství od rána doplňuje drobné mžení. Hledím do hustých šedivých mraků směrem k Radhošti – zdali se aspoň na chvíli podaří z ... vice
20.09.2016 | autor: C. Bryol
Babí léto odstartovaly valašské cimbálovky
12. ročník mezinárodního folklorního festivalu Babí léto zahájily neformálním setkáním v kouzelném prostředí Schlattauerovy kavárny mezříčské cimbálové muziky.
V prostoru vonícím nejen kávou a dřevěnými prvky interiéru zazněly první ... vice
15.09.2016 | autor:
2008©babileto.com | web-klanica.cz