CZECH    ENGLISCH

Babí léto 2016 – 12. ročník mezinárodního folklorního festivalu

Mezinárodní folklorní festival Babí léto se svými dosavadními jedenácti ročníky stal nedílnou součástí kulturního života ve Valašském Meziříčí. První ročník festivalu se odehrál již v roce 1993 a postupně se stalo tradicí, že se folklorní soubory na festivalu setkávají vždy v září sudých let.

Babí léto 2016

Za uplynulých jedenáct ročníků festivalu se na různých pódiích ve Valašském Meziříčí, Kelči a Hustopečích nad Bečvou vystřídalo na sedmdesát folklorních seskupení ze 14 zemí, přičemž některé soubory na Babí léto zavítaly i vícekrát.

Jádro programů letošního ročníku by naopak z podstatné části měly zajistit soubory, které se ještě na Babím létě nepředstavily, ale které jsou zárukou, že k nám přivezou to nejlepší z oblasti svého působení.

Pozvány jsou soubory z Čech, Moravy, Slovenska, Srbska, Polska a Itálie.

Babí léto 2016

Hlavním festivalovým dnem bude sobota 17. září 2016. Program začne na náměstí shromážděním všech účastníků, bude následovat průvod městem do amfiteátru v parku u zámku Kinských.
A na pódiu tohoto kouzelného místa pak poběží celodenní program, který vyvrcholí večerním galaprogramem.
V rámci celého programu se představí celé soubory, jejich muziky, do programu postupně zapojí, podle své chuti a odvahy, i přihlížející diváci.

Celý hlavní program bude koncipován v duchu podtitulu programu - „Rodina a folklór – folklór a rodina“.
Představí se v něm nejen folklorní kolektivy – účastníci celého festivalu, ale i řada sólistů a komorních seskupení.

Jako každoročně bude pro širokou veřejnost připraven doprovodný program – výstava fotografií z uplynulých ročníků, zábavy při lidových muzikách, jarmark lidových výrobků a tradiční gastronomie.

Všechny programy, a celé dění festivalu, jsou připravovány k oslavě Dnů města Valašské Meziříčí, které probíhají ve městě každoročně.
V posledním období se stalo tradicí, že jejich náplní v sudých letech je především folklór a navazující umělecké a řemeslné kategorie.

Těšíme se, že diváků a posluchačů, kteří si váží odkazu našich předků, přibývá.
Věříme, že oceňují také to, že máme na Valašsku i návštěvníkům ze vzdálených krajů co nabídnout a doufáme, že letošnímu festivalu bude přát počasí tak, aby účastníci festivalu prožili ve Valašském Meziříčí krásné dny babího léta a diváci si odnesli co nejvíce pěkných zážitků.

AKTUALITY

Babí léto 2018
Třináctý ročník festivalu Babí léto se uskuteční ve dnech 13. až 16. září 2018 – opět ve Valašském Meziříčí, Hustopečích nad Bečvou a Kelči.
Hlavním festivalovým dnem bude sobota 15. září, kdy se v amfiteátru u zámku Kinských představí ... vice
17.01.2018 | autor: BR
Babí léto 2016 den poté …
Je pondělí 19. září 2016 dopoledne. Pohlížím z okna na kapky vody stékající z listů ořešáku, dešťové vody, jejíž množství od rána doplňuje drobné mžení. Hledím do hustých šedivých mraků směrem k Radhošti – zdali se aspoň na chvíli podaří z ... vice
20.09.2016 | autor: C. Bryol
Babí léto odstartovaly valašské cimbálovky
12. ročník mezinárodního folklorního festivalu Babí léto zahájily neformálním setkáním v kouzelném prostředí Schlattauerovy kavárny mezříčské cimbálové muziky.
V prostoru vonícím nejen kávou a dřevěnými prvky interiéru zazněly první ... vice
15.09.2016 | autor:
Babí léto 2016 - řemeslný jarmark
Sobotní řemeslný jarmark je tradiční součástí Babího léta již dlouhé roky. Letošní jarmark ozdobí účast několika řemeslníků, kteří kromě svých výrobků budou mít tvořivé dílny - což určitě uvítají rodiče s dětmi. Dětem, ale i dospělým návš ... vice
8.09.2016 | autor:
Program Babího léta 2016
Letošní ročník Babího léta se bude za čtrnáct dní chýlit pomalu k závěru posledním koncertem účastníků v kelečském amfiteátru a tak přinášíme aktuální program celého festivalu.

Hlavními programy budou samozřejmě vystoupení všec ... vice
4.09.2016 | autor:
2008©babileto.com | web-klanica.cz